Văn bản pháp luật

Hệ thống văn bản pháp luật cập nhật liên tục
Ngày ban hành 2018-05-09
Số hiệu 12/VBHN-BTC
Tải về | Link dự phòng
Văn bản hợp nhất thông tư số 12/VBHN-BTC ngày 9/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Ngày ban hành 2018-05-02
Số hiệu 1596/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1596/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 02/05/2018 v/v hoá đơn
Ngày ban hành 2018-04-27
Số hiệu 1590/TCT-KK
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1590/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 27/04/2018 v/v xử lý tiền thuế nộp thừa
Ngày ban hành 2018-04-27
Số hiệu 1578/TCT-TNCN
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1578/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 27/04/2018 v/v xin ý kiến giải quyết về giảm thuế TNCN
Ngày ban hành 2018-04-27
Số hiệu 1577/TCT-TNCN
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1577/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 27/04/2018 v/v chính sách thuế TNCN
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1553/TCT-TNCN
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1553/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v xét giảm thuế TNCN đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1550/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1550/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v chính sách thuế
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1549/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1549/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v thuế GTGT
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1547/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1547/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v chính sách thuế GTGT
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1546/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1546/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v thuế GTGT
Ngày ban hành 2018-04-24
Số hiệu 1543/TCT-CS
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1543/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2018 v/v thuế GTGT
Ngày ban hành 2018-04-23
Số hiệu 1523/TCT-TNCN
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1523/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 23/04/2018 v/v chính sách thuế TNCN
Ngày ban hành 2018-04-23
Số hiệu 1517/TCT-TTHT
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1517/TCT-TTHT của Tổng cục Thuế ngày 23/04/2018 v/v ngành nghề đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế
Ngày ban hành 2018-04-23
Số hiệu 1510/TCT-KK
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1510/TCT-KK của Tổng cục Thuế ngày 23/04/2018 v/v hoàn thuế GTGT
Ngày ban hành 2018-04-23
Số hiệu 61/2018/NĐ-CP
Tải về | Link dự phòng
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày ban hành 2018-04-20
Số hiệu 1489/TCT-DNL
Tải về | Link dự phòng
Công văn số 1489/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 20/04/2018 v/v trả lời chính sách thuế