Thuế thu nhập doanh nghiệp

CÁCH LẬP BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48

Bảng cân đối tài khoản mẫu số F01-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản theo quyết định này
Xem thêm

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định: Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 và thuế suất ưu đãi đối với 1 số ngành cụ thể như sau:
Xem thêm

Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN

Tổng hợp các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, Các khoản chi phí Không được trừ khi tính thuế TNDN, Các khoản chi phí bị khống chế - mức khống chế chi phí theo các Thông tư mới nhất hiện nay:
Xem thêm

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 mẫu 03/TNDN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2017 mẫu 03/TNDN và các phụ lục kèm theo trên phần mềm HTKK mới nhất, thời hạn nộp Tờ khai Quyết toán thuế TNDN 2017 - 2018 theo luật thuế mới nhất hiện nay.
Xem thêm

Cách xác định lỗ, chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A/TNDN

Quy định về các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Cách chuyển lỗ trên Phụ lục 03-2A/TNDN trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN năm 2017 - 2018 trên phần mềm HTKK. Chi tiết theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính:
Xem thêm

Quy định chi phí đi công tác hợp lý trong doanh nghiệp

Chi phí công tác phí khi đi công tác hợp lệ thì cần chứng từ gì? Quy định mức công tác phí được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như: Tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi, tiền ăn...?
Xem thêm

Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lệ

Chứng từ để Chi phí vé máy bay đi công tác hợp lý, hợp lệ gồm những gì? Quy định chi phí vé máy bay hợp lý để được trừ khi tính thuế TNDN được quy định ở đâu? Chi phí vé may bay cho nhân viên và chuyên gia nước ngoài có khác nhau ...?
Xem thêm

Các khoản chi phí bị khống chế năm 2017

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC và Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 của BTC quy định các khoản chi phí bị khống chế như: Chí tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, hoa hồng môi giới, hội nghị, cho biếu tặng, trang phục cho nhân viên ...  cụ thể như sau:
Xem thêm

Xử lý Chi phí mua phần mềm nước ngoài qua mạng

Rất nhiều DN trong nước mua phần mềm nước ngoài qua mạng nhưng không biết cần điều kiện gì để đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Kế toán ISMART  xin hướng dẫn cách xử lý khoản chi phí mua phần mềm của nước ngoài.
Xem thêm

Quy định về chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát, đi lại ngày lễ, tết

Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí? Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP Quy định các Khoản chi phí phúc lợi cho nhân viên đi nghỉ mát, đi lại ngày lễ, tết, chi đám hiếu, hỷ, chi hỗ trợ điều trị tai nạn, ốm đau, thiên tai, dịch hoạ, học tập, chi khen thưởng con cái của người lao động, sẽ được cho vào chi phí hợp lý, cụ thể như sau:
Xem thêm

Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào? Công ty Kế toán ISMART xin hướng dẫn cách xử lý các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN.
Xem thêm

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí trả lãi vay được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần những gì? Điều kiện để chi phí lãi vay được vốn hoá vào chi phí hợp lệ theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.
Xem thêm

Giảm thuế TNDN đối với DN sử dụng nhiều lao động nữ

Giảm thuế TNDN đối với DN sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động.
Xem thêm

Ngân sách hợp lý để quảng cáo trên Facebook, Google hiệu quả

Càng ngày càng nhiều DN bỏ ra một khoản phí không hề nhỏ để tự quảng cáo trên Facebook và Google nhưng lại chưa thực sự hiệu quả. Hãy để ISMART giúp bạn có một chi phí quảng cáo hợp lý.
Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý năm 2017 mới nhất hiện hành theo đúng các quỵ định mới nhất như:
Xem thêm

Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 theo TT 151

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cụ thể như sau:
Xem thêm