Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thưởng, phụ cấp có chịu thuế TNCN, có được tính chi phí hợp lý

Tiền thưởng, phụ cấp, hỗ trợ nhân viên có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Những khoản tiền thưởng, phụ cấp có tính thuế TNCN không? Kế toán ISMART  xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.
Xem thêm

Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập thuế TNCN

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:
Xem thêm

Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN năm 2017 theo TT 111

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh, tiền lương, tiền công cụ thể như sau:
Xem thêm

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Theo điều 24 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký thuế TNCN cụ thể như sau:
Xem thêm

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 của Tổng cục thuế

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2014. Đây là tài liệu của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 (Ban hành ngày 05/03/2015).
Xem thêm