Thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc, giao khoán

Hướng dẫn cách khấu trừ thuế và cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thời vụ, hợp đồng thử việc, không ký hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hợp đồng khoá việc:
Xem thêm

Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

Hướng dẫn kế toán Doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý cho nhân viên trong công ty, (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất năm 2018).
Xem thêm

Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn cách xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bị lập sai, Quy định về việc Lập chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất hiện hành.
Xem thêm

Cách tính thuế - Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân làm 2 nơi

Cá nhân có 2 nguồn thu nhập tính thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN như thế nào? Đóng BHXH cho nhân viên làm 2 công ty như thế nào? Bài viết này Kế toán ISMART  xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn.
Xem thêm

Cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN từ trúng thưởng, quà tặng, quà khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng, thừa kế theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.
Xem thêm

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua - Báo cáo sử dụng

Quy định về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Thủ tục mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Cách viết Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN, thời hạn nộp Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK

Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Bài viết này Công ty kế toán ISMART xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất.
Xem thêm

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất

Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…
Xem thêm

Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016

Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo Công văn 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016 của Tổng cục thuế.
Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong việc tính thuế TNCN theo lương NET. Công ty kế toán ISMART  xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.
Xem thêm

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí? Có tính thuế TNCN?

Tiền thưởng tháng 13 có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN ko? Có phải tính thuế TNCN không? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán. Bài viết này Kế toán ISMART  xin giải đáp các vướng mắc trên của các bạn.
Xem thêm

Cách tính thuế GTGT, TNCN cho hộ kinh doanh khoán

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN , GTGT cho hộ kinh doanh cá thể, hộ khoán, cửa hàng kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính.
Xem thêm

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, trúng thưởng, quà tặng, thừa kế… cụ thể như sau:
Xem thêm

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN, các khoản thu nhập không tính thuế TNCN năm 2017 được quy định cụ thể tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính như sau:
Xem thêm

Quy định phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017

Quy định mức phụ cấp tiền ăn giữa ca năm 2017 mới nhất theo  Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2017 mới nhất theo TT 111

Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính đã quy định rất rõ: Các khoản giảm trừ gia cảnh thuế TNCN cũng như các mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc:
Xem thêm