Thuế nhà thầu

Thuế môn bài là gì? Văn phòng đại diện là gì? Đối với văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Mức đóng đối với văn phòng đại diện là bao nhiêu?

Thuế môn bài là gì? Văn phòng đại diện là gì?  Đối với văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Mức đóng đối với văn phòng đại diện là bao nhiêu?
Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng

Kê khai thuế nhà thầu như thế nào? Kế toán ISMART xin hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng, nhà thầu phụ nước. Thuế TNDN nộp thay nhà thầu có được đưa vào chi phí, Thuế TGTGT nhà thầu nộp thay có được khấu trừ?
Xem thêm

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài năm 2017 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất, cách tính thuế GTGT, cách tính thuế TNDN (thuế nhà thầu) theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính.
Xem thêm

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN dành cho trường hợp bên VN khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài, thực hành trên phần mềm HTKK mới nhất.
Xem thêm

Cách tính thuế nhà thầu khi phần mềm nhập khẩu

Nhập khẩu phần mềm chịu thuế nhà thầu như thế nào? Cách tính thuế nhà thầu dịch vụ phần mềm, bản quyền phần mềm khi nhập khẩu phần mềm từ công ty nước ngoài.
Xem thêm

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính, Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài.
Xem thêm