THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký công ty

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký công ty

137 Views


THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


 1.  Khi doanh nghiệp phát sinh những thay đổi những nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như:
  + Thay đổi tên công ty;
  + Thay đổi địa chỉ công ty;
  + Thay đổi vốn điều lệ công ty: Tăng vốn điều lệ công ty hoặc giảm vốn điều lệ công ty;
  + Thay đổi thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu về chủ sở hữu, cổ đông/thành viên góp vốn;
  + Thay đổi người đại diện pháp luật/thay đổi giám đốc;
  + Thay đổi thành viên/cổ đông góp vốn;
  Thay đổi thông tin CMND của giám đốc công ty;
  + Thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  + Thay đổi những thông tin khác hiển thị trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Hố sơ cần chuẩn bị

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới
 1. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trởlên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổđông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Quyết định và bản sao hợp lệbiên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty 
 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài
 1. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới và tăng vốn điều lệ. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty; 
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; 
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân; 
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 
 1. Trình tự, thủ tục

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy đăng ký kinh doanh kèm theo các giấy tờ và tài liệu liên quan đến thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 1. Nộp hồ sơ qua mạng thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia sau khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ mang bản gốc lên sở kế hoạch đầu tư nộp để đối chiếu.
 2. Sau khi có thông báo nộp online hợp lệ sẽ mang bản gốc đến để nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả.

Nếu như bộ hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ thì bạn sẽ nhận được kết quả theo quy định của pháp luật.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!