Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.4 mới nhất 2018 - kế toán iSmart

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất miễn phí ngày 06/05/2018. Tải HTKK 3.8.4 cùng ứng dụng iTaxViewer 1.4.6 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.6.4 tại đây:
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất năm 2018 - kế toán iSmart

Cập nhật ngay phần mềm HTKK 3.8.3 mới nhất ngày 21/04/2018 của Tổng cục thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động kê khai thuế nhanh nhất. Tải HTKK miễn phí về tại đây:
Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0 mới nhất 2018 - kế toán iSmart

Tải ngay miễn phí phần mềm HTKK 4.0 mới nhất ngày 12/04/2018 hỗ trợ cá nhân kê khai thuế. Phần mềm do Cục Thuế tỉnh Thái Bình , Phú Thọ và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý.
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất 2018 tải free - kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất nâng cấp ngày 23/3/2018. HTKK 3.8.2 đáp ứng mẫu Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 của chính phủ. Tải miễn phí phần mềm HTKK 3.8.2 mới nhất 2018 tại đây:
Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.8.1 mới nhất 2018 - iSmart

Phần mềm HTKK 3.8.1 mới nhất ngày 12/01/2018 là phần mềm hỗ trợ tổ chức, cá nhân kê khai thuế dễ dàng hơn, tải HTKK 3.8.1 miễn phí tại đây nhé.
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất năm 2017 - kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.8.0 mới nhất ngày 10/11/2017 giúp người dùng Khai thuế qua mạng dễ dàng, nhanh chóng. Tải ngay phần mềm miễn phí tại đây
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.6 mới nhất 2017 - kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.4.6 mới nhất nâng cấp ngày 4/8/2017, là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế. Tải phẩn mềm HTKK 3.4.6 về tại đây:
Xem thêm

Phần mềm hỗ kê khai thuế HTKK 3.4.5 mới nhất 2017- kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.4.5 mới nhất nâng cấp ngày 26/6/2017 và phần mềm Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.6 của Tổng cục thuế hỗ trợ kê khai thuế dễ dàng. Tải ngay HTKK 3.4.5 tại đây:
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017 - kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.4.4 mới nhất 13/6/2017 đã được Tổng cục thuế nâng cấp cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.5. Tải HTKK 3.4.4 miễn phí về tại đây:
Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.3 mới nhất 2017 - kế toán iSmart

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.3 mới nhất ngày 05/05/2017 và ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) 3.4.3 của Tổng cục thuế giúp hỗ trợ kê khai thuế nhanh hơn. Tải HTKK 3.4.3 miễn phí tại đây:
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.2 mới nhất ngày 7/4/2017- kế toán iSmart

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.2 mới nhất ngày 7/4/2017 của Tổng cục thuế nâng cấp cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2, tải miễn phí tại đây:
Xem thêm

Phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân QTTNCN 3.3.1 mới nhất 2017- iSmart

Phần mềm đăng ký mã số thuế QTTNCN 3.3.1 mới nhất ngày 06/1/2017 nhằm mục đích giúp doanh nghiệp chi trả thu nhập tiện lợi hơn so với phần mềm QTTNCN 3.3.0. Tải ngay tại đây:
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.1 mới nhất ngày 11/11/2016 -kế toán iSmart

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.1 mới nhất ngày 11/11/2016 đã được nâng cấp bởi Tổng cục thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng kê khai thuế. Tải phần mềm HTKK 3.4.1 tại đây:
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016- kế toán iSmart

Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0 mới nhất ngày 23/9/2016. Tải phần mềm HTKK 3.4.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.3.0 tại đây
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016 - kế toán iSmart

Phần mềm HTKK 3.3.8 mới nhất ngày 12/8/2016 cùng với ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.2.0 được Tổng cục Thuế mới nâng cấp. Tải HTKK 3.3.8 tại đây
Xem thêm

Phần mềm HTKK 3.3.7 mới nhất ngày 16/3/2016

Ngày 16/03/2016 Tổng cục thuế đã thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.7, ứng dụng iHTKK 3.1.8,  phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.4 đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNCN năm 2015.
Xem thêm