Thuế thu nhập cá nhân

MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI NHỮNG KHOẢN THU NÀO?

MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI NHỮNG KHOẢN THU NÀO?

452 Views
MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI NHỮNG KHOẢN THU VÀ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI NHỮNG KHOẢN THU NÀO LÀ MỐI QUAN TÂM CỦA NHIỀU NGƯỜI MÀ HÔM NAY KẾ TOÁN ISMART SẼ CÙNG LÀM RÕ.

MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI NHỮNG KHOẢN THU NÀO?

MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VỚI NHỮNG KHOẢN THU VÀ ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI NHỮNG KHOẢN THU NÀO LÀ MỐI QUAN TÂM CỦA NHIỀU NGƯỜI MÀ HÔM NAY KẾ TOÁN ISMART SẼ CÙNG LÀM RÕ.


Tìm hiểu những đối tượng nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định:

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà mỗi cá nhân đi làm phải trích ra để đóng vào ngân sách nhà nước. Mục đích của thuế TNCN dùng để làm gì thì bài trước TPM đã làm rõ. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào hoặc nguồn thu nào cũng phải đóng thuế TNCN. Dưới đây là những đối  tường và nguồn thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

 
 

Không phải bất ký nguồn thu nào cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

 

 1. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa các đối tượng “có quan hệ thân thiết”

 2. Số tiền thu được từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 3.  Số tiền thu được từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 4. Số tiền thu được từ được hưởng quyền thừa kế, được tặng quà  là bất động sản giữa các đối tượng “có quan hệ thân thiết”.

 5. Số tiền thu được từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước bàn giao cho để sản xuất.

 6. Số tiền thu được từ việc các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

 7. Số tiền thu được từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi được nhận từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hàng năm, hàng tháng; số tiền lãi nhận được từ trái phiếu Chính phủ.

 8. Số tiền được nhận từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền của cá nhân định cư ở nước ngoài đi lao động, học tập, làm việc là thân nhân chuyển về cho người thân người ở Việt Nam

 9. Số tiền thu được từ khoản tiền lương, tiền công làm việc theo giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

 10. Số tiền được nhận từ nguồn lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

 11. Số tiền nhận được từ học bổng.

 12. Số tiền nhận được từ việc bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường do tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường khác từ Nhà nước và các khoản bồi thường  theo quy định của pháp luật.

 13. Số tiền nhận được từ các quỹ từ thiện do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

 14. Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 15. Tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

 16. Số tiền thu được khi cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ.

Danh sách miễn thuế thu nhập cá nhân này căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

   

-----------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!