HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách ghi

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách ghi

547 Views
Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và cách ghi 

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách nhà nước. 

- Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là :

+ Nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách: Là các bạn ra Ngân hàng mà nơi đó được Cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách
+ Nộp qua mạng: Là các bạn nộp tiền thuế điện tử qua website của Tổng cục thuế như: nhantokhai, noptienthue
Dù là cách nào thì nội dung cần viết cũng đều giống nhau.
I SMART

Lưu ý: Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

 + Người nộp thuế: (Ghi tên Công ty nhà thầu mà Cty bạn nộp thay)       
      - Mã số thuế:
(Ghi mã số thuế nhà thầu)

 + Người nộp thay: (Ghi tên Công ty bạn)                                                 
       - Mã số thuế:
(Ghi mã số thuế Công ty bạn)

Cách ghi Mã Chương thuế nhà thầu:

 - Nếu DN thuộc cấp Trung ưng quản lý:

    161         Nhà thầu chính ngoài nước

    162         Nhà thầu phụ ngoài nước

 - Nếu DN thuộc cấp Cục thuế quản lý:

   561         Nhà thầu chính ngoài nước

   562         Nhà thầu phụ ngoài nước

 - Nếu DN bạn thuộc cấp Chi cục thuế quản lý (Tức là bạn nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục thuế Quận huyện):

  754         Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

(Những DN nộp thuế nhà thầu thay nước ngoài như: Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook ... mà thuộc cấp Chi cục Thuế quản lý sẽ sử dụng mã Chương này nhé)

 Tóm lại: Mã Chương vẫn là Mã Chương mà DN bạn nộp tiền thuế GTGT, TNDN hàng tháng, hàng quý.

Cách ghi Mã Tiểu mục thuế nhà thầu:

 Mã tiểu mục vẫn là mà tiểu mục của loại thuế mà DN bạn phải nộp.
VD: Mã tiểu mục Thuế GTGT là: 1701


-------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!