HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

285 Views
Khi kê khai sai, viết sai hóa đơn GTGT không biết cách viết công văn giải trình sai sót đó. Công ty kế toán ISMART xin chia sẻ mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc sai sót.

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

 

Khi kê khai sai, viết sai hóa đơn GTGT không biết cách viết công văn giải trình sai sót đó. Công ty kế toán ISMART xin chia sẻ mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế về việc sai sót. 

Đây chỉ là mẫu cho các bạn tham khảo nhé, các bạn viết càng chi tiết càng tốt. 

VD: Hóa đơn số bao nhiêu… lỗi sai…. Của tháng …. viết sao cho đúng với tình hình của doanh nghiệp mình.

                 

CÔNG TY TNHH
ISMART - DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số:..................................... Hà nội, ngày....., tháng......, năm 20..
                                             

                          

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2017)

 

                   Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI

 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ISMART- Dịch vụ đại lý thuế

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Lập – Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, ngõ 90, đường Bưởi, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Mã số thuế: 0107633037

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động tư vấn quản lý,…

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2017. Do phần mềm kê toán 1V bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp. Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế CẦU GIẤY để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2017 đã điều chỉnh lại cho đúng.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế  Cầu Giấy để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2017 đã  chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                      Đại diện Doanh nghiệp

- Như trên;                                                                                          Giám Đốc

- Lưu

Tải về: tại đây: Mẫu Công văn giải trình https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

-
------------------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!