HỆ THỐNG VĂN BẢN

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

244 Views
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.
Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

Biên bản huỷ hoá đơn điện tử làm giống như biên bản huỷ hoá đơn giấy bình thường. Cụ thể như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 102 /BBTHHĐ

 

      - Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

      - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày 19 /03 /2019. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY TNHH ISMART – DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Địa chỉ: Nhà số 5, Ngõ 90, Đường Bưởi, Ba Đình , Hà Nội

Mã số thuế: 0107633037

Người đại diện: NGUYỄN THÀNH LẬP                          Chức vụ: Giám Đốc

 

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH ANVILLA

Địa chỉ:  Số 103 C8B Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

Mã số thuế: 0108168600

Người đại diện: ĐỖ THỊ HUYỀN                                   Chức vụ: Giám Đốc

 

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

  1. Hoá đơn bị huỷ mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/12P, số 0000562, phát hành ngày 12/2/2019.
  2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

 

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ    

Đơn vị tính   

  Số lượng   

Đơn giá   

Thành tiền

1

Điều hòa Samsung inveter 900BTU

Cái

01

18.000.000

18.000.000

                                                                                              Tổng cộng  18.000.000

Thuế GTGT   1.800.000

Tổng số      19.800.000

(       Bằng chữ:Mười chin triệu tám trăm nghìn đồng    )

  1. Lý do huỷ hoá đơn: Viết sai tên hàng hóa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

 
------------------------------------------------------------------
Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!