Kế toán cần lưu ý

Bài tập nguyên lý kế toán

Xem thêm

CÁC PHÍM TẮT KẾ TOÁN TRONG EXCEL

Là một kế toán thì việc tiếp xúc với Excel là việc thường ngày. Để công việc có hiệu quả và thuận lợi hơn thì việc sử dụng các phím tắt là công việc không thể thiếu. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số phím tắt quan trọng trong Excel.
Xem thêm

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ theo thông tư mới nhất

Hướng dẫn cách tính phân bổ Công cụ dụng cụ, thời gian phân bổ công cụ dụng cụ, điều kiện ghi nhận CCDC, các phương pháp tính phân bổ công cụ dụng cụ, cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ theo Thông tư 200 và 133 mới nhất hiện nay.
Xem thêm

Giari thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:
Xem thêm

Biên bản đối chiếu công nợ

Bài viết này xin chia sẻ về mẫu biên bản đối chiếu công nợ của công ty Công Ty TNHH Ismart - Dịch Vụ Đại Lý Thuế năm 2019.
Xem thêm

Mục lục ngân sách

Xem thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nội dung, kết cấu báo cáo, cơ sở lập và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh. 
Xem thêm

Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu và cách lập theo thông tư 133 và thông tư 200

Thuyết minh báo cáo tài chính dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Vậy nguyên tắc lập và trình bày bản thuyết mình Báo cáo tài chính là gì? Cơ sở lập, nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu như thế nào?
Xem thêm

Hướng dẫn hạch toán tiền thuế môn bài theo Thông tư 133

Hướng dẫn hạch toán tiền thuế môn bài theo Thông tư 133, cách hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 200, cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài chi tiết
Xem thêm

Cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết từng chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán mẫu số B01- DN, nguyên tắc lập, cơ sở số liệu lập bảng cân đối kế toán.
Xem thêm

Chuẩn mực kế toán VIỆT NAM

Chuẩn mực kế toán chính là những qui định, những nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính. Đã làm kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Xem thêm

KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:
Xem thêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền mặt là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính). Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý tổ chức kiểm soát dòng tiền của tổ chức. Bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có:
Xem thêm

Lập báp cáo tài chính

Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Theo Mẫu B01b-  DNN Phương pháp lập các chỉ tiêu trên báo cáo tình hình tài chính
Xem thêm

Khung thời gian trích khấu hao

Khung thời gian trích khấu hao, các phương pháp tính khấu hao, cách tính khấu hao TSCĐ mua mới và đã qua sử dụng. Cách hoạch toán.
Xem thêm

Luật kế toán

Luật kế toán năm 2015 được ban hành ngày 20/11/2015 (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017) với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán;....
Xem thêm