Dịch vụ

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách và lập BCTC các năm trong quá khứ

HOÀN THIỆN SỔ SÁCH & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của iSmart và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
1 Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
2 Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ
3 Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
4 Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực
5 Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
6 Lập báo cáo tài chính năm
7 Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm
Download chính sách giá kiêm đơn đặt hàng
  Giấy báo có, giấy báo nợ là một loại chứng từ của Ngân hàng ghi rõ nội dung phát sinh trên tài khoản của những ai (cá nhân, doanh nghiệp..) mở tài khoản tại NH đó.
  + Giấy báo có là Giấy báo cho chủ tài khoản có thêm một khoản tiền vào trong tài khoản của chủ tài khoản. (Như tiền ai chuyển đến, lãi tiền gửi...)
  + Giấy báo nợ là Giấy báo cho chủ tài khoản biết đã giảm đi trong tài khoản của mình một khoản tiền. (Như báo đã chi thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp A, báo đã chi trả nợ vay...)
  - Đơn giá trên chưa bao gồm tiền thuế GTGT và chi phí in ấn
  - Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng khách hàng
  - Doanh nghiệp phát sinh cùng lúc nhiều loại doanh thu (Thương mại, dịch vụ, tư vấn, sản xuất - gia công, xây dựng - lắp đặt thiết bị,...), phí dịch vụ
  sẽ được tính dựa trên loại doanh thu phát sinh nhiều chứng từ nhất.
Download chính sách giá kiêm đơn đặt hàng