Hóa đơn bán hàng trực tiếp

Thông báo phát hành hóa đơn

Xem thêm

Chiết khấu thương mại

Bài viết này sẽ chia sẻ cách hạch toán chiết khấu thương mại-giảm giá hàng bán theo thông tư 200 và 133, quy định về khoản chiết khấu thương mại, cách hạch toán chiết khấu thương mại khi mua hàng, bán hàng (được hưởng).
Xem thêm

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không

Có rất nhiều thắc mắc về việc hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? Bài viết này Kế toán ISMART sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.
Xem thêm

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không?

Thời gian vừa qua rất nhiều bạn gửi câu hỏi về Công ty thắc mắc về việc hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT không? Bài viết này Kế toán ISMART sẽ làm rõ vấn đề này để các bạn kế toán tự tin hơn khi làm kế toán.
Xem thêm

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Kế toán Ismart xin giải đáp các vướng mắc đó của các bạn
Xem thêm

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế 2017

Theo điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp (không được sử dụng hóa đơn GTGT). Kế toán iSmart  xin hướng dẫn các bạn làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế.
Xem thêm

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh

Hướng dẫn cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể,  hộ khoán, cửa hàng kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo luật thuế mới nhất, gồm: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN.
Xem thêm