Dịch vụ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Download báo giá gói giải thể doanh nghiệp
    Mức phí dịch vụ trên không bao gồm công nợ của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý. Đơn giá trên chưa bao gồm tiền thuế GTGT và tiền in ấn.
    Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng khách hàng.