Dịch vụ

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG: (Doanh Nghiệp đã đăng ký lao động lần đầu)

Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng
Công việc:
Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng.
Soạn thảo hồ sơ và đăng ký lao động với cơ quan nhà nước.
Làm hồ sơ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn. Xây dựng tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc.
Xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước. Nộp hồ sơ đăng ký lao động và nhận kết quả.
Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.

DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU: (Doanh Nghiệp chưa đăng ký lao động lần đầu)

PHÍ DỊCH VỤ
1-5 Lao Động
6-10 Lao Động
Trên 10 lao động
Tất cả các quận 2.000.000 3.000.000 3.500.000
Tất cả các huyện 2.500.000 3.500.000 4.000.000
Soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp đồng lao động, bảng lương. Đồng thời giải trình không bị truy thu đối với những công ty đã thành lập từ lâu hoặc truy thu thêo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp.
Công việc:
Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng.
Soạn thảo hồ sơ và đăng ký lao động lần đầu với cơ quan nhà nước.
Làm hồ sơ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn. Xây dựng tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc.
Xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước. Nộp hồ sơ đăng ký lao động lần đầu và nhận kết quả.
Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.
Thời gian hoàn thành và bàn giao kết quả hồ sơ lao động, hồ sơ bảo hiểm như thẻ BHYT, sổ BHXH, v.v… là 15 ngày.

DỊCH VỤ THEO DÕI BHXH, BHYT, BHTN HÀNG THÁNG

Phí dịch vụ: 500.000 – 1.000.000 đồng/tháng
(Tùy theo số lượng người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Doanh nghiệp)
Bao gồm những công việc sau:
- Làm hồ sơ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và hồ sơ tai nạn lao động. Làm hồ sơ cấp sổ Bảo hiểm xã hội đã bị mất hoặc hư hỏng, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, điều chỉnh thông tin cá nhân, báo tăng giảm lao động, điều chỉnh lương, chốt sổ trả cho người nghỉ việc, quyết toán công đoàn. Tính toán số tiền phải nộp Bảo hiểm xã hội và gia hạn thẻ cho người lao động. Báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ và thêo dõi làm hợp đồng lao động cho nhân viên. Đăng ký lại hệ thống thang lương thêo Nghị định

Ngoài ra chúng tôi còn nhận gỡ rối và dọn sổ sách cho công ty đã tham gia Bảo hiểm xã hội nhưng bị gián đoạn trong một thời gian dài hoặc không đối chiếu được số liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Làm hồ sơ hưu trí, hồ sơ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần.

DỊCH VỤ CHỐT SỔ BHXH, BHTY TRỌN GÓI

PHÍ DỊCH VỤ
1-5 Lao Động
6-10 Lao Động
Trên 10 lao động
Tất cả các quận 2.000.000 3.000.000 3.500.000
Tất cả các huyện 2.500.000 3.500.000 4.000.000