Thuế thu nhập cá nhân

Cách đăng ký và tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Cách đăng ký và tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

568 Views
Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên cần làm thủ tục phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và phải có hồ sơ chứng minh lưu tại doanh nghiệp. Dưới đây kế toán ISMART sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.  

Cách Đăng ký và Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người nộp thuế có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên cần làm thủ tục phải đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và phải có hồ sơ chứng minh lưu tại doanh nghiệp.

Dưới đây kế toán ISMART sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

 

1. Điều kiện để được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Theo điểm c.2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

– Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế

– Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

– Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

2.1. Đối với người nộp thuế

– Làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. (Mẫu này áp dụng từ ngày 30/7/2015 thay cho mẫu 16/ĐK theo Thông tư 156)

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để lưu trong doanh nghiệp

2.2. Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp Lập mẫu 16 TH rồi nộp qua mạng cho chi cục Thuế trực tiếp quản lý.

2.2.1. Lập hồ sơ

Sau  khi tiếp nhận mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của người nộp thuế thì lập mẫu 16 TH để nộp cho chi cục Thuế.

Có 2 cách lập mẫu 16 TH: vào lập tại phần mềm HTKK hoặc phần mềm tncn 2.3.5

+ Cách 1: Lập tại HTKK

 

Đăng nhập vào HTKK -> Kê khai -> Quyết toán thuế thu nhập cá nhân -> Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  • Chọn năm -> Kỳ khai báo

  • Sau đó các bạn điền thông tin cần thiết.

 

Đăng ký lần đầu cho người phụ thuộc thì nhập tại mục I

Đăng ký thay đổi thông tin của người phụ thuộc đã đăng ký trước đó thì nhập tại mục II

Sau khi điền xong dữ liệu nhấn “Ghi” để lưu dữ liệu mới nhập -> Kết xuất XML để nộp qua mạng cho cơ quan Thuế.

+ Cách 2: Đăng ký qua phần mềm tncn 2.3.5

Mở phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN 2.3.5 -> Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Các bạn điền mã số thuế của doanh nghiệp, chọn kỳ tính thuế -> Đồng ý

Chọn kỳ kê khai, năm kê khai.

Điền thông tin của doanh nghiệp

Tiếp đó điền các thông tin khai báo cần thiết

Tương tự: Nếu khai báo thông tin mới thì chọn khai báo tại mục I; Khai báo thay đổi thông tin của người phụ thuộc thì chọn mục II.

Chọn Ghi để lưu dữ liệu và kết xuất để xuất hồ sơ chuẩn bị nộp cho cơ quan Thuế.

2.2.2. Nộp hồ sơ

+ Cách 1: Nộp tại tncnonline

Truy cập vào trang tncnonline.com.vn

 

Click người phụ thuộc, tiếp theo chọn mục Tổ chức, cá nhân

 

Điền mã số thuế của doanh nghiệp, Ngày cấp mã số thuế là ngày ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc các bạn có thể tra cứu tại đây: Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp

Chọn cơ quan quản lý thuế cấp tỉnh, và cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp

Sau đó điền chính xác mã xác nhận (phân biệt in hoa,in thường) -> Đăng nhập

Sau khi đăng nhập xong thông tin tên người gửi,địa chỉ liên lạc …các bạn tiến hành gửi file:

– Tại mục: File dữ liệu ->Browse -> Các bạn chọn file 16TH mà các bạn vừa kết xuất XML từ HTKK (hoặc tncn 2.3.5) ra.

 

Chú ý: Tùy từng chi cục Thuế yêu cầu, có thể các bạn sẽ phải nộp cả bản cứng.

=> Như vậy là các bạn đã nộp xong rồi. Các bạn đợi từ 2 – 7 ngày để kiểm tra kết quả

+ Cách 2: Nộp qua trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Các bạn đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Tiếp theo chọn mục Tài khoản => Đăng ký tờ khai (để đăng ký nộp mẫu 16 TH đối với doanh nghiệp đăng ký nộp mẫu này lần đầu) => Đăng ký thêm tờ khai => chọn đến mục thuế TNCN rùi click chọn vào 16TH – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh =>  kéo xuống nhấn Tiếp tục => Chấp nhận. Sau khi đăng ký xong các bạn sẽ tiến hành nộp mẫu 16 TH qua mạng.

Tương tự nộp các tờ khai thuế khác, các bạn chọn nộp tờ khai, đính kèm file 16TH kết xuất từ phần mềm HTKK (hoặc tncn 3.2.5), sau đó ký điện tử và nộp tờ khai.

2.2.3. Tra cứu file đã nộp

Sau từ 5-7 ngày kể từ ngày nộp tờ khai, các bạn sẽ kiểm tra kết quả như sau:

  • Tại trang tncnonline.com.vn

Click chọn mục Người phụ thuộc Click Tổ chức, cá nhân, điền các thông tin giống như khi nộp tờ khai

Click Tra cứu file , các bạn sẽ nhìn thấy file bạn đã gửi đi trong trạng thái đã được chấp nhận hay chưa? Nếu được chấp nhận, các bạn click Kết quả cấp mã để tải kết quả về

  • Tại trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Đăng nhập tài khoản của công ty, chọn mục Tra cứu => Tra cứu thông báo => chọn loại thông báo => Tra cứu => chọn file cần tải về.

Một số trường hợp khác:

– Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp: Mẫu số 21a/XN-TNCN.

– Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp: Mẫu số 21b/XN-TNCN.

  

---------------------------------------------------------------------------------

Kế toán ISMART chúc các bạn thành công!