Các mức xử phạt vi phạm thuế

Mức phạt vi phạm quy định về sổ sách kế toán

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, giám đốc; Không in sổ kế toán ra giấy; Số liệu trên sổ kế toán không đúng với năm trước.
Xem thêm

Mức phạt vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Quy định mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán như: Lập sai chứng từ kế toán, không đủ số liên; Chữ ký không thống nhất; Ký bằng mực màu đỏ; Không có chữ ký; Tẩy xoá, sửa chữa chứng từ kế toán.
Xem thêm

Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như: Vi phạm về Chứng từ kế toán, Sổ sách kế toán, Tài khoản kế toán, Báo cáo tài chính, tài liệu kế toán, bổ nhiệm kế toán … theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP mới nhất hiện nay.
Xem thêm

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, lập sai BCTC

Mức phạt chậm nộp Báo cáo tài chính, không lập hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung, không đúng mẫu BCTC. Mức phạt hạch toán sai Tài khoản, không đúng theo hệ thống tài khoản kế toán theo quy định ...
Xem thêm

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài 2018

Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2018? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:
Xem thêm

Mất hóa đơn bị cướp giật có xác nhận sẽ không xử phạt

Nếu bị mất hóa đơn GTGT (liên 2: giao khách hàng) nhưng bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt : Đó là quy định theo Công văn 4926/TCT-CS ngày 20/11/2015 của Tổng cục thuế, cụ thể như sau:
Xem thêm

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính (Áp dụng từ ngày 15/12/2016) cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT

Theo Thông tư 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định các mức phạt khi làm mất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn

Theo điều 10 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Mức phạt chậm nộp, không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được sử dụng, cụ thể như sau (hiện tại vẫn đang áp dụng nhé):
Xem thêm

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2017 theo TT 10

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn theo điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định, cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Như thế nào là hành vi trốn thuế? Các hành vi trốn thuế của Doanh nghiệp như thế nào? Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế của Doanh nghiệp? Kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp các quy định về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
Xem thêm

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế năm 2017 theo TT 166

Theo Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về: Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế:
Xem thêm

Tình tiết giảm nhẹ - tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế

Theo điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính – Luật số 15/2012/QH13 quy định về Tình tiết giảm nhẹ - Tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính thuế cụ thể như sau:
Xem thêm

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo TT 166

Theo điều 6 Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể như sau:
Xem thêm

Mức phạt khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế 2017

Theo Điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về: Mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế:
Xem thêm